Elin Syuleymanova

Card Back

Elin Syuleymanova

Studentmedarbetare

+46 46 151000
info@framlaw.se

Elin studerar på juristprogrammet på Lunds universitet. Elin hjälper firmans jurister med administration och kontorsfrågor.

Erfarenhet

Fram Advokatbyrå (tidigare Lindmark Welinder), 2023-

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet, 2021-

Språk

Svenska, engelska och turkiska