Fredrik Heldqvist

Fredrik har omfattande erfarenhet av att företräda klienter med verksamhet inom bland annat fastighet, industri och handel vid förhandling av svenska och internationella avtal. Han är specialiserad på företagsöverlåtelser, fastigheter och kommersiella avtal, men arbetar också löpande med bolagsrättsliga frågeställningar och allmän affärsjuridik.

Med gedigen kompetens inom fastighetsrätt anlitas han ofta som rådgivare vid fastighetsöverlåtelser, i hyres- och arrendefrågor samt i allmänna fastighetsrättsliga ärenden. Inom ramen för sin specialisering på kommersiella avtal granskar, upprättar och förhandlar han distributions-, agent-, och tillverkningsavtal, strategiska avtal avseende långvariga samarbeten samt transaktionsavtal. Fredrik anlitas också som ombud vid kommersiella tvister.

Kompetens

Fastigheter och lokaler
Kommersiella avtal
M&A
Bolagsjuridik

Erfarenhet

Fram Advokatbyrå (tidigare Lindmark Welinder), 2022-
Advokatfirman Lindahl, 2015-2021
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2012-2015
Lunds tingsrätt, 2012-2014

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 2011
Sankt Petersburgs statliga universitet, Ryssland, 2011

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2017

Språk

Svenska, engelska och ryska