Vår expertis

Grunden i vår verksamhet är kommersiell avtalsrätt. Alla företag oavsett bransch berörs på ett eller annat sätt av avtal. Affärer idag är dock komplexa och avtal innebär nästan alltid ett samspel mellan olika rättsområden. Därför har alla jurister hos oss en bred bas inom kommersiell kontraktsrätt kombinerad med särskild expertis inom något eller några områden och branscher. Därtill har vi stark internationell förankring genom vårt nätverk, Ally Law.

Branscher

  • Tillverkningsindustri
  • Medicinteknik och life science
  • Fastigheter och entreprenad
  • Handel och retail
  • Tjänsteföretag
  • Offentlig verksamhet
  • Transport och kollektivtrafik
  • Saas-bolag
  • Bank och finans
  • Bostadsrättsföreningar