Vår expertis

Grunden i vår verksamhet är kommersiell avtalsrätt. Alla företag oavsett bransch berörs på ett eller annat sätt av avtal. Affärer idag är dock komplexa och avtal innebär nästan alltid ett samspel mellan olika rättsområden. Därför har alla jurister hos oss en bred bas inom kommersiell kontraktsrätt kombinerad med särskild expertis inom något eller några områden och branscher. Därtill har vi stark internationell förankring genom vårt nätverk, Ally Law.

Branscher

  • Tillverkningsindustri
  • Medicinteknik och life science
  • Fastigheter och entreprenad
  • Handel och retail
  • Tjänsteföretag
  • Offentlig verksamhet
  • Transport och kollektivtrafik
  • Saas-bolag
  • Bank och finans
  • Bostadsrättsföreningar

Artiklar

Under svåra ekonomiska tider är det många företag som funderar över vad de kan göra för att hålla nere kostnaderna. Det är flera svåra överväganden som måste göras. Det finns olika...
Många människor vill ge tillbaka till samhället på olika sätt och intresset för filantropi ökar. För att göra verklighet av det engagemanget är bildandet av en stiftelse ett alternativ. För...
Konsultföretag fick ingen ersättning från den ideella föreningen för utfört uppdrag. Ordföranden i föreningen var nämligen inte behörig att ensam teckna firman....