Personal och företagshemligheter

Fram biträder företag med rådgivning inom arbetsrätt. Det kan gälla anställningar, uppsägningar (på grund arbetsbrist eller personliga skäl), avsked, omplaceringar eller förhandlingar med arbetstagarorganisationer. Inom ramen för den löpande verksamheten uppkommer ofta frågor om personalpolicyer, arbetsmiljö och incitaments- och bonusprogram. Vi biträder också i samband med företagsöverlåtelser, tvister och andra frågor som berör anställda, till exempel krav avseende visselblåsarfunktion som ger anställda möjlighet att rapportera missförhållanden. Inom ramen för anställningar uppkommer ofta frågor om konkurrens- och lojalitetbrott samt olovligt nyttjande av företagshemligheter. Know-how och intellektuellt kapital har blivit allt viktigare för företag, som aktivt måste vidta åtgärder för att skydda sin konfidentiella information för att inte försämra sin position på marknaden. Vi assisterar med såväl strategiska som legala överväganden, antingen i specifika fall eller i form av utbildning.

För mer information, kontakta Ida Järvegren.

Card Back

Ida Järvegren
Advokat│Partner