Maria Stakovska

Maria har varit verksam på advokatbyrån sedan 2006 och har mångårig erfarenhet som rådgivare inom allmän affärsjuridik. Hon biträder svenska och utländska företag i samband med avtalsförhandlingar samt etableringar och förvärv av bolag (M&A). Uppdragen innefattar ofta internationella transaktioner. 

Maria biträder klienter löpande med att upprätta, granska och förhandla en mängd olika avtalstyper. Hennes erfarenhet stäcker sig över flera områden, allt från tillverkningsindustri, bl.a. medicinteknik, fordon och elektronik, till entreprenad, handel och kunskapsintensiva tjänsteföretag med fokus på immateriella rättigheter. 

Maria har stort intresse för förhandlingar och tvistlösning. Hon är ackrediterad medlare certifierad av CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) och tar sig an uppdrag som medlare i kommersiella tvister.

Kompetens

Kommersiella avtal
Företagsöverlåtelser (M&A)
Tjänster och konsultverksamhet
Entreprenad och anläggningar
Marknad och e-handel
Medling i kommersiella tvister

Erfarenhet

Svenska Institutet för Medling, 2020 – 2021
Fram Advokatbyrå (tidigare Lindmark Welinder), 2006-
Advokatfirman Vinge, 2000 – 2006
Jönköpings tingsrätt, 2000

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 2000

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2008

Språk

Svenska, engelska, makedonska, och spanska