Föreningar och stiftelser

Inom ramen för den s.k. associationsrätten finns, förutom exempelvis aktiebolag och handelsbolag, även föreningar och stiftelser. Vi biträder såväl ideella som ekonomiska föreningar samt bostadsrättsföreningar. Vår rådgivning omfattar allt från bildande av föreningar till medlemskap, hyresfrågor, upphandling av entreprenader m.m. Vi har också omfattande kunskap avseende ansvarsfrågor för styrelseledamöter i föreningar.

Stiftelser är en annan typ av juridisk person med en självständig förmögenhet som förvaltas för ett specifikt syfte. Det finns olika typer av stiftelser, till exempel näringsdrivande stiftelser, företagsanknutna pensionsstiftelser som har till syfte att trygga lön för anställda samt familjestiftelser. Stiftelser kan även etableras i samband med arvsplaneringar för att gynna vissa specifikt angivna ändamål (se Private Legal).

Våra jurister på Fram har erfarenhet inom stiftelsejuridik och bidrar med rådgivning exempelvis vid bildande och registrering av stiftelser, ändring av en stiftelses ändamål (permutation) samt i övrigt med den löpande förvaltningen och genom styrelseuppdrag.

För ärenden rörande bostadsrättsföreningar, kontakta Jennifer Abdulahad, och för stiftelser, Ida Järvegren.

Card Back

Ida Järvegren
Advokat│Partner