Jennifer Abdulahad

Jennifer är biträdande jurist med juristexamen från Lunds universitet 2021. Hon är också kontorschef för firmans Stockholmskontor. 

Efter två års arbete på egen affärsjuridisk byrå under studietiden anslöt hon sig till firman 2020.

Jennifer har sedan början av sin karriär intresserat sig särskilt för processrätt. Hon har under åren samlat på sig omfattande erfarenhet av tvistlösning och arbetar idag huvudsakligen med processer. Jennifer biträder även klienter löpande i andra affärsjuridiska områden, framför allt inom hyres- och bostadsrättsjuridik samt entreprenadrättsliga frågor.

Kompetens

Tvistlösning – domstol och skiljeförfarande
Fastigheter och lokaler
Entreprenad och anläggningar

Erfarenhet

Fram Advokatbyrå (tidigare Lindmark Welinder), 2020-
Aurix Juristbyrå, 2018-2020

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet

Språk

Svenska, engelska, arabiska