Tjänster och konsultverksamhet

Inom den kommersiella avtalsrätten vill vi särskilt lyfta fram vår erfarenhet av arbete med olika typer av tjänsteföretag och konsulter. Vi har lång erfarenhet av att löpande lämna rådgivning till företag som tillhandahåller tjänster inom flera olika branscher. Några exempel är byggkonsulter, företag som tillhandahåller uppdragsforskning och produktutveckling, företag som designar och skapar webbsidor, eller som tillhandahåller mjukvara som en tjänst (SaaS). I många fall är det fråga om kombination av tjänster och produkter, men fokus i dessa avtalstyper är ofta know-how, immateriella rättigheter och licensfrågor. 

Inom vissa områden, till exempel för arkitekter och ingenjörer, finns förvisso standardvillkor (ABK 09) men på många andra områden saknas regelverk och tillämpliga villkor. Med hänsyn till avsaknad av ett övergripande regelverk för tjänster blir innehållet i avtalen desto viktigare.  

För vidare information och rådgivning, kontakta Maria Stakovska.

Card Back

Maria Stakovska
Advokat│Partner