Kommersiella avtal

Avtal kan ha stor påverkan på en verksamhet ur ett riskperspektiv och är därför av central betydelse för företag. Det huvudsakliga syftet med avtal är att de ska hantera och begränsa juridiska risker, men de ska också vara tydliga, hållbara och praktiskt användbara.

Vi hjälper till med att upprätta, granska och förhandla en mängd olika typer av avtal. Det kan till exempel vara fråga om inköps- eller leveransavtal, samarbetsavtal, aktieägaravtal, distributionsavtal, avsiktsförklaringar eller licens- och utvecklingsavtal. Avtalen är ofta på engelska och innefattar internationella transaktioner med utländska parter.

Hos oss får du bred kompetens och mångårig erfarenhet inom avtalsrättens område i olika branscher – allt ifrån klassisk tillverkningsindustri till fastigheter, utvecklingsavtal med fokus på immateriella rättigheter samt e-handel. Vi är väl insatta i marknadens standardavtal som Orgalime, NL 17, Avtal 90 m.fl, som ofta används som grund i avtalsrelationer. 

Vår roll i samband med avtalsförhandlingar kan liknas vid en bolagsjurists roll, där vi har eller förser oss med relevant kunskap om såväl bransch som förutsättningarna i den specifika verksamheten. Vi strävar alltid efter att följa utvecklingen i aktuella branscher och att ha tillräcklig insikt i och bakomliggande förståelse för själva affären som vi arbetar med.

Förutom arbete med löpande avtalsärenden hjälper vi regelbundet till med företagsförvärv och överlåtelser, M&A. Vi har också mångårig erfarenhet av rådgivning och genomförande av förhandlingar i samband med större projekt, exempelvis joint ventures, som ofta innefattar en komplex avtalsstruktur med flera olika avtalstyper. Andra exempel på större avtalspaket som vi hanterat är upphandling av fordon för kollektivtrafik samt avtal för etablering av infrastruktur inom återvinningsbranschen. 

Vi, liksom våra klienter, tror på långsiktighet och balanserade avtal mellan avtalsparter. Om du är av samma uppfattning och behöver rådgivning i samband med förhandling eller ingående av avtal, är du varmt välkommen att kontakta Maria Stakovska eller Fredrik Heldqvist. 

Card Back

Maria Stakovska
Advokat│Partner

Fredrik Heldqvist
Advokat│Partner