Företagsöverlåtelser (M&A)

Våra jurister biträder ofta svenska och internationella företag i samband med inhemska och gränsöverskridandeförvärv transaktioner innefattande samgående, förvärv eller försäljning av bolag. 

Vi bistår med planering och genomförandet av olika moment i processen, allt ifrån sekretessavtal och letter of intent till due diligence och genomförande av avtalsförhandlingar, inklusive exempelvis escrow-avtal och M&A-försäkring. I samband med dessa transaktioner kan det uppkomma frågor inom olika rättsområden, till exempel skatt och miljö.  I den mån det krävs specialistkompetens har vi på Fram ett väl utvecklat nätverk med specialister inom dessa områden som vi gärna delar med oss av.

I gränsöverskridande transaktioner arbetar vi ofta nära våra kollegor inom Ally Law. Vi kan på mycket kort tid skapa ett team med rätt kompetens och erfarenhet i berörda jurisdiktioner. 

För mer information, kontakta Maria Stakovska eller Fredrik Heldqvist.

Card Back

Maria Stakovska
Advokat│Partner

Fredrik Heldqvist
Advokat│Partner