Entreprenad och anläggningar

Våra jurister på Fram biträder beställare, entreprenörer och leverantörer i samband med olika typer av entreprenadprojekt och leverans och montage av anläggningar, inklusive funktionsentreprenader. Vår rådgivning efterfrågas ofta i början av processen då vi biträder med förberedelser och upphandling. Vi bistår sedan med avtalsskrivning, förhandling och projektgenomförande – allt ifrån enklare anläggningar till större byggprojekt.

Våra jurister är väl bekanta med regelverken inom entreprenad och anläggning, bland annat AB04, ABT06, NL17 och NLM19, och har omfattande praktisk erfarenhet på området.

För mer information, kontakta Jennifer Abdulahad eller Maria Stakovska.

Card Back

Maria Stakovska
Advokat│Partner