Utbildningar

Våra jurister på Fram anlitas ofta för att hålla föredrag och utbildningar, bl.a. inom nedanstående områden. 

* Styrelseledamöters ansvar (aktiebolag, stiftelser och föreningar)
* Avtalshantering, inklusive avtalsförhandling
* Skydd av företagshemligheter
* Bostadsrättsjuridik respektive hyresjuridik
* Stiftelser och arvsrätt

Är du intresserad av utbildning hos er? Kontakta oss för diskussion. Vi kan erbjuda såväl kortare föredrag som längre och djupare utbildningar. Vi anpassar alltid utbildningen efter ert behov, anlägger ett praktiskt perspektiv och utgår konkret från er verksamhet i syfte att maximera nyttan och ge er verktyg för framtida behov.