Offentliga upphandlingar

Sedan 2001 har vi på Fram biträtt klienter inom offentlig upphandling och annan offentlig verksamhet – både upphandlande enheter och anbudsgivare.

Vi är väl förtrogna med hela upphandlingsprocessen från förberedelse, annons, förfrågningsunderlag (FFU), anbudsgivning, utvärdering, tilldelning, överklagande och sedan förvaltning av upphandlade kontrakt.

För anbudsgivare brukar vi till exempel riskbedöma FFU och kontrakt samt rådge i strategiska frågor för anbudet. Vi bistår också i samband med överklagande då vi agerar juridiskt ombud vid förvaltningsdomstol.

Vår erfarenhet täcker många olika typer av kontrakt, till exempel stora tjänsteuppdrag, leverans av system, IT-lösningar, utrustning samt fordon för kollektivtrafik. För ärenden rörande offentliga upphandlingar och offentlig verksamhet i övrigt, kontakta Herman Ehrenstjärna Sahlin.

Card Back

Herman Ehrenstjärna Sahlin
Advokat│Partner