Marknad, e-handel och dataskydd

Många företag bedriver digital verksamhet och behöver i allt större utsträckning iaktta regler avseende såväl compliance som konsumentskydd.

Vi bistår till exempel e-handlare med frågor kring distanshandel, elektroniska avtal och marknadsrätt. Vi hjälper också till med att upprätta och granska allmänna villkor samt att kontrollera att hemsidor följer gällande marknadsföringsregler. 

Vi bistår även med ett komplett stöd i frågor gällande dataskydd och integritet, exempelvis upprättande av policyer och informationstexter till avtal (inklusive personuppgiftsbiträdesavtal) samt utredningar av rättsfrågor inom området, till exempel avseende personuppgiftsincidenter. Uppdragen innefattar ofta analyser av behandling av personuppgifter och förslag på åtgärder för regelefterlevnad av GDPR. 

För mer information om dataskydd, kontakta Herman Ehrenstjärna Sahlin, och i övrigt, Maria Stakovska.

Card Back

Herman Ehrenstjärna Sahlin
Advokat│Partner

Card Back

Maria Stakovska
Advokat│Partner