Fastigheter och lokaler

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning i fastighetsrelaterade ärenden, oavsett om det rör sig om komplexa fastighetstransaktioner, hyresfrågor eller finansiering och säkerhet. Bland våra klienter finns fastighetsägare, investerare, offentliga aktörer, projektutvecklare, hyresgäster, säljare av fastigheter och fastighetsköpare.

I fastighetstransaktioner finns Fram med i hela processen från inledande strukturering av transaktionen och upprättandet av avsiktsförklaring, till genomförande av due diligence, förhandling av överlåtelseavtal och genomförande av tillträde. Vi hanterar alla typer av fastighetstransaktioner, såsom fastighetsöverlåtelser, fastighetspaketeringar, överlåtelser av fastighetsbolag och överlåtelser som sker genom fastighetsreglering.  

I samband med fastighetsaffärer uppkommer ofta behov av kvalificerad rådgivning inom skatt och miljö. Vid behov har vi på Fram ett väl utvecklat nätverk med specialister inom dessa områden som vi arbetar med och gärna delar med oss av.

Inom ramen för den löpande förvaltningen av fastigheter bistår vi exempelvis med upprättande, granskning och förhandling av kommersiella hyresavtal, arrenden, servitut och nyttjanderätter samt avtal avseende förvaltning. Vi anlitas också frekvent i fastighetsrättsliga tvister samt i hyrestvister inför hyres- och arrendenämnd eller allmän domstol. Fredrik Heldqvist är specialiserad på fastigheter och fastighetstransaktioner. Jennifer Abdulahad biträder klienter med hyresrättslig rådgivning.

Fredrik Heldqvist
Advokat│Partner