Gry Sachs

Gry tog sin juristexamen 2023 från Lunds universitet och samma år anslöt hon sig till byrån som biträdande jurist. Gry biträder firmans jurister inom olika rättsområden. 

Kompetens

Kommersiella avtal
Entreprenad och anläggningar

Erfarenhet

Fram Advokatbyrå (tidigare Lindmark Welinder), 2023-

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet, 2023

Språk

Svenska, engelska och danska