Fram logotyp

Vi är Fram

Vi erbjuder rådgivning inom svensk och internationell affärsjuridik.

Våra klienter...

... är olika.
Det är vi också.

Ett team med blandade erfarenheter och kompetenser är bättre på att hitta lösningar på problem. Våra jurister har en bred bas inom kommersiell avtalsrätt kombinerat med specialistkompetens inom ett eller flera rättsområden. Tillsammans skapar vi förutsättningar för våra klienter att göra goda affärer.

... uppskattar konkreta råd.
Det är vad vi tillhandahåller.

Våra klienter vill ha tydliga råd som de kan grunda sina affärsbeslut på. De vill också ha rak och tydlig kommunikation. Därför uppskattar de att vi alltid anstränger oss till det yttersta för att skapa verklig nytta genom vår rådgivning.

... tänker långsiktigt.
Det gör vi med.

Långsiktiga perspektiv och personliga relationer skapar förutsättningar för lyckade affärer. Vårt erbjudande inkluderar därför en stor portion engagemang, kvalitet och en långsiktig syn på såväl vår relation till våra klienter, som deras relationer till sina affärspartners.

Vår expertis

Vi har lång erfarenhet av att biträda såväl stora organisationer som start-ups och offentliga aktörer. Förutom vår breda bas inom kommersiell avtalsrätt är vi specialiserade på bland annat tvistlösning, bolagsrätt, fastigheter, företagsöverlåtelser (M&A), arbetsrätt, offentlig upphandling, stiftelser och private legal.