Arbetsgivares möjligheter i lågkonjunktur

Under svåra ekonomiska tider är det många företag som funderar över vad de kan göra för att hålla nere kostnaderna. Det är flera svåra överväganden som måste göras. Det finns olika åtgärder som företaget kan överväga utifrån verksamhetens behov.