Vägen till den indiska marknaden

På senare tid har vi sett ett ökat intresse för etablering av verksamhet i Indien. Våra kollegor på Ally Laws medlemsfirma Advaya Legal i Mumbai och Delhi har publicerat en affärsjuridisk guide, som ger en allmän översikt över de centrala juridiska frågorna som utländska företag och organisationer bör känna till när de vill göra affärer i Indien.

I guiden ges, ur ett praktiskt perspektiv, en översikt över affärslivet i Indien. Bland annat informeras om vad som särskilt gäller för utländska investerare, hur man startar upp företag, arbetsrättsliga och skatterättsliga regler, samt skydd av immateriella rättigheter såsom varumärken och patent.

Guiden ersätter givetvis inte den specifika juridiska rådgivning du behöver för att starta upp en affärsverksamhet i Indien, men den ger en god utgångspunkt inför kontakten med din Ally Law-firma när du vill konkretisera dina planer på etablering på den indiska marknaden.

Läs gärna vidare i guiden Doing Business in India.

Fler business guides hittar du på Ally Laws hemsida genom att klicka HÄR.

Genom nära samarbete med våra kollegor i Ally Law kan vi på Fram Advokatbyrå öppna dörrarna för dig och din verksamhet till etablering utomlands och stötta dig med affärsjuridisk expertis från hela världen, exempelvis i Indien. 

2023-10-05

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.