Ida Järvegren

Ida är advokat med flera års erfarenhet som jurist vid affärsjuridisk byrå och anslöt till Fram som partner under 2022. Ida har bred erfarenhet inom affärsjuridiken med fördjupad kompetens inom stiftelsejuridik, tvistlösning och private legal.

Hon har gedigen kunskap och erfarenhet av arbete med stiftelser. Hon hjälper till vid bildandet av nya stiftelser och med den löpande förvaltningen, samt åtar sig styrelseuppdrag för stiftelser. Är du nyfiken på stiftelser? Läs gärna mer i Idas artikel.

Ida arbetar löpande med rådgivning i arbetsrätt och assisterar framför allt företag i olika typer av personalfrågor.

Ida har mångårig erfarenhet av att biträda klienter vid tvistlösning i allmän domstol. Ida var ombud för vinnande parten i NJA 2021 s 605, ”Diamanthandlarens gåvor”, vilket avsåg en tvist om gåvor som kränkte laglotten. Målet har bidragit till rättsutvecklingen och klargör viktiga frågor i samband med arvsplanering.   

Kompetens

Föreningar och stiftelser
Tvistlösning – domstol och skiljeförfarande
Private Legal
Personal och företagshemligheter

Erfarenhet

Fram Advokatbyrå (tidigare Lindmark Welinder), 2022-
Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2013-2022
Lunds tingsrätt, 2011-2013

Styrelseuppdrag

Stiftelsen för Internationella Institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet, 2022-
Ledamot i valberedning, Föreningen Stiftelser i Samverkan, 2021-
Andra styrelseuppdrag

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 2011
Praktik vid svenska ambassaden, Australien, 2010-2011
Studier i juridik och nationalekonomi, Dalhousie University, Kanada, 2008-2009

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2016

Språk

Svenska och engelska