Är du nyfiken på stiftelser?

Många människor vill ge tillbaka till samhället på olika sätt och intresset för filantropi ökar. För att göra verklighet av det engagemanget är bildandet av en stiftelse ett alternativ. För att bilda en stiftelse behövs en grundplåt i form av pengar eller andra tillgångar som kan bli stiftelsekapitalet. 

Det är inte enkelt att ändra en stiftelse i efterhand. Därför är det viktigt att tänka igenom hela upplägget innan stiftelsen bildas. Vi vägleder dig gärna i dessa diskussioner och assisterar med de dokument som behövs. 

Vad är syftet med stiftelsen? Vad vill du att stiftelse ska gynna eller vad ska stiftelsen göra? Ändamålet är det mest centrala i en stiftelse. Ändamålet behöver vara bestämt och det är svårt att få tillstånd att ändra det i efterhand. Ändamålet kan i princip vara vad som helst, med undantag för sådant som är straffbart. Det finns olika stiftelseformer och det gäller att välja rätt form utifrån vad du vill göra. Syftet kan till exempel vara att bedriva skola, tillhandahålla bostäder, främja forskning eller kultur. Ändamålet måste anpassas utifrån stiftarens engagemang. 

Ibland kan man uppnå syftet på ett enklare sätt. Om du önskar större flexibilitet och en medlemsstyrd organisation kan en ideell förening vara ett alternativ. En förening är dock inte alltid en lika stabil organisationsform som en stiftelse. Stiftelserna har, till skillnad från de ideella föreningarna, en särskild lag som reglerar många frågor som är viktiga för en välfungerande verksamhet.  

Du som önskar bilda en stiftelse behöver bland annat fundera på i vilken mån du önskar vara engagerad i stiftelsen efter starten. Stiftaren har relativt stor frihet att sätta upp spelreglerna för stiftelsen genom det som stiftaren skriver i sitt stiftelseförordnande – det vill säga den ursprungliga handling som krävs för att bilda en stiftelse.  

Vill du helt släppa kontrollen över stiftelsen eller vill du på något sätt behålla inflytande över den? Vilka kompetenser behövs i styrelsen? Styrelsearbetet i en stiftelse skiljer sig i viss mån från styrelsearbete i ett bolag. I ett bolag finns alltid en eller flera ägare som har den yttersta makten. I en stiftelse finns ingen ägare och styrelsen i en stiftelse har därför ett något annorlunda uppdrag. 

Det är flera olika myndigheter som har hand om olika delar som berör en stiftelses verksamhet. Vi kan vägleda er och assistera er i de kontakterna. 

Det finns särskilda skatteregler som gör att stiftelsen inte behöver betala skatt på alla typer av inkomster. Om stiftelsen uppfyller de kraven, blir det mer pengar över till ändamålet. För att kunna uppnå det behöver styrelsen såklart kunskap om reglerna och arbeta fram bra rutiner. 

Advokat Ida Järvegren arbetar löpande med stiftelsejuridik. Kontakta henne för mer information.

2023-10-25

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.