Vincent Zolotov

Vincent är biträdande jurist på firman och har en juristexamen från Lunds universitet 2022. Vincent biträder firmans jurister inom olika rättsområden.

Kompetens

Kommersiella avtal
Fastigheter och lokaler
Personal och företagshemligheter

Erfarenhet

Fram Advokatbyrå (tidigare Lindmark Welinder), 2022-

Utbildning

Juristexamen, Lunds Universitet, 2022

Språk

Svenska, engelska och tyska