Private Legal

Fram erbjuder rådgivning inom Private Legal med fokus på arvsplanering, arvstvister och stiftelser. Vi erbjuder heltäckande rådgivning till ägarfamiljer inom bland annat arvs-, stiftelse- och fastighetsrätt.  

Vi har mångårig erfarenhet av att biträda klienter vid arvstvister i allmän domstol och har med framgång vunnit mål i Högsta domstolen. 

Vi biträder ofta klienter vid bildandet av nya stiftelser, med löpande förvaltning samt även genom styrelseuppdrag. Ida Järvegren har gedigen kunskap och erfarenhet av arbete med private legal.

Card Back

Ida Järvegren
Advokat│Partner