Lojalitetsplikten

Vid vårt senaste affärsjuridiska seminarium på temat ”Avtalets upphörande” diskuterade vi ett axplock av de frågor man ställs inför när avtalet av olika anledningar löper ut eller avslutas. Bland de ämnen som avhandlades och som tycktes väcka ett särskilt stort intresse var avtalsparternas inbördes lojalitet och innebörden av den så kallade lojalitetsplikten.

Informationen som måste anges på webbsida

Vi får ofta frågor om vilken information och vilka uppgifter om bolaget och verksamheten som måste anges på företagets webbsite. I denna artikel finner du en summarisk beskrivning över de grundläggande kraven på information som måste anges på ett företags webbplats och vissa allmänna krav på hur informationen på hemsidan ska utformas.

CISG

Många talar om ”CISG” men hur många vet egentligen vad de talar om? CISG är en förkortning av United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Det vill säga FN:s konvention gällande avtal om internationella köp av varor, av jurister vanligen benämnd ”CISG” men ibland även ”UN-convention” eller ”Wienkonventionen” (efter det att den antogs i Wien 1980). Konventionen, som trädde i kraft 1988, har sedan dess tillträtts av över 90 stater, många av dem betydande handelsländer, och har med andra ord kommit att bli en viktig del av internationell handel.