Är du nyfiken på stiftelser?

Många människor vill ge tillbaka till samhället på olika sätt och intresset för filantropi ökar. För att göra verklighet av det engagemanget är bildandet av en stiftelse ett alternativ. För att bilda en stiftelse behövs en grundplåt i form av pengar eller andra tillgångar som kan bli stiftelsekapitalet.

Har du kontrollerat din motpart ordentligt?

Konsultföretag fick ingen ersättning från den ideella föreningen för utfört uppdrag. Ordföranden i föreningen var nämligen inte behörig att ensam teckna firman.

Informera mera eller riskera att få betala för det

Den ”eviga frågan” om informationsansvar vid företagsöverlåtelser har belysts i en dom från Svea hovrätt, i vilken säljaren i ett aktieöverlåtelseavtal dömdes att betala miljonskadestånd för missvisande informationsgivning.

Kommissionär, återförsäljare eller agent?

För en säljare (såsom en tillverkare eller leverantör) finns flera olika sätt att få ut sina varor eller tjänster på marknaden. Ofta får vi frågor från våra klienter om just olika distributions- och försäljningsmodeller. Det händer också att vi granskar avtal där parterna blandat ihop begreppen eller missat att reglera viktiga frågor för deras valda affärsmodell.

Företagshemligheter

Att arbeta hemifrån har för många anställda blivit en vardag. Hemmakontoret innebär att anställda i större utsträckning tar med sig företagets information hem från kontoret. Avtal, kundlistor och teknisk know-how är exempel på information som typiskt sett utgör företagshemligheter. Anställda som har tillgång till informationen får inte röja informationen till konkurrenter eller ta med sig den efter avslutad anställning. Om en anställd gör det, kan arbetsgivaren bland annat vara berättigad till skadestånd. Har du koll på vad du som arbetsgivare måste göra för att skydda dina företagshemligheter?

Vet du att det är förbjudet att låna från ditt aktiebolag?

Har du som är verksam i ett aktiebolag koll på det s.k. låneförbudet? Många företagare känner inte till att det finns särskilda regler om förbjudna lån som till och med är straffsanktionerade. Ett aktuellt hovrättsfall ger anledning att titta närmare på vad som gäller.

Attestera felaktig övertid

En platschef blev avskedad från sin anställning på grund av felaktiga attesteringar av egna tidrapporter. Domstolen fann att avskedandet var korrekt.

Vägen till den australienska marknaden

Våra kollegor på Ally Laws medlemsfirma Russell Kennedy Lawyers i Melbourne och Canberra i Australien har publicerat en affärsjuridisk guide, som ger en allmän översikt över de centrala juridiska frågor som utländska företag och organisationer bör känna till när de vill göra affärer eller investera i Australien. 

Vägen till den indiska marknaden

Våra kollegor på Ally Laws medlemsfirma Advaya Legal i Mumbai och Delhi har publicerat en affärsjuridisk guide, som ger en allmän översikt över de centrala juridiska frågor utländska företag och organisationer bör känna till när de vill göra affärer i Indien.

Vägen till den kanadensiska marknaden

Våra kollegor på Ally Laws medlemsfirma Torkin Manes LLP i Toronto har publicerat en affärsjuridisk guide, som ger en allmän översikt över de centrala juridiska frågor utländska företag och organisationer bör känna till när de vill göra affärer i Kanada.